Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt radiove Jon, Metropolis, Antena 5 dhe Kanal 77

image_pdfimage_print

Shkup, 20 maj 2022. – Për obligimet që kan të bëjnë me përdorimin e gjuhës në programet, emetimi i radio programit më së paku 18 orë në dit dhe emetimi përqindjes me vet-dëshirë i përqindjes së paraqitur muzkë maqedonase është kryer mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt radiove Jon, Metropolis, Antena 5 dhe Kanal 77.

Nga mbikëqyrja rezultoi se radiodifuzeri ka vepruar në përputhje me detyrimin ligjor.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

 RA Jon – (nenei 64, nenei 80 paragrafet 7, 8 dhe 9 dhe neni 90 nga LSHMAAV) – 20.05.2022

RA Metropolis – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAAV) –  20.05.2022

RА Аntena 5 – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAAV) –  20.05.2022

RА Kanal 77 – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAAV) –  20.05.2022Accessibility

Accessibility