Takim bilateral ASHMA – AKOS

image_pdfimage_print

 Shkup, 03.09.2019 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Agjencia për rrjetet e komunikimit dhe shërbime e Republikës së Slovenisë (AKOS) realizuan takim bilateral ku u diskutua për kopetencat e trupave rregullator dhe veprimtarinë e tyre në drejtim të ndalimit të përqendrimit mediatik.

Gjat këtijë takimi u shkëmbyen përvoja edhe për dispozitat ligjore të gjuhës së urejtjes, mënyrën e konstatimit të këtyre paraqitjeve, sanksionimi i tyre, si për për arsimimin mediatik ashtu dhe aktivitetet që ndërmarin në drejtim të promovimit të tyre dhe për regullativën ligjore për transmetimin e datyrueshëm të serviseve programore (must carry).

ASHMA dhe AKOS vlersuan se bashkëpunimi i ndërsjellë është në nivel të lartë dhe se me këtë lloj praktike duhet të vazhdohet edhe në të ardhmen.

Takimi bilateral përkon me 22 vjetorin e egzistimit të Agjencisë.Accessibility

Accessibility