Struktura e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2018

image_pdfimage_print

Shkup, 18.09.2019 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele tani e disa vite me radhë përpilon analiza lidhur me strukturën e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele. Në këtë analizë janë  është dhnë një pasqyr e strukturës së të punësuarve në industrin mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2018.

Më saktësisht, janë analizuar të dhënat për gjendjen më 31.12.2018 , edhe atë për strukturën e të punësuarve në aspekt të vendeve të punës, gjinisë, arsimimit, statusit (në mardhënie të regullt pune ose të angazhuar me honorar), si dhe në aspekt të përkatësisë etnike.  Të dhënat i dorëzuan vetë radiodifuzerët, në formular të veçantë i formuluar nga Agjencia.

Në analizë ve[mas janë paraqitur të dhënat për radio servisin programor publik, për telebizionet komerciale dhe për radiostacionet komerciale.

Analizën e strukturës e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2018 mund ta merni në këtë link .Accessibility

Accessibility