Debati i Hapur Publik mbi Draft Udhëzimet për Limitet e RPP për Zgjedhjet për vitin 2020

image_pdfimage_print

Shkup, 03.03.2020 – Nga sot deri më 11 Mars 2020, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale hap Debat Publik për tekstin e projekt-udhëzimit për limitet e reklamimit të paguar politik për zgjedhjet e vitit 2020. 

Të gjithë palët e interesuara mund të marrin pjesë në Debatin Publik me vërejtjet, opinionet dhe pikëpamjet e tyre dhe t’i dërgojnë ato në adresën elektronike contact@avmu.mk.Accessibility

Accessibility