Raport nga informimi mediatik për Zhgjedhjet e parakohshme parlamentare për periudhen 17 shkurt – 16 mars 2020

image_pdfimage_print

Shkup, 26.03.2020 – Në bazë të obligimeve nga ligji 76-v të Kodit Zgjedhor, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e filloi monitorimin e informimit mediatik të zgjedhjeve më 17 shkurt 2020, një ditë pas shpalljes së zgjedhjeve Parlamentare caktuar më 12 prill 2020.

Monitorimi u krye në bazë të egzemplarëve të 10 radiove dhe të serviseve programore tlevizive: MRT1, MRT2, Programi në gjuhën shqipe dhe Programi i parë, TV Alsat-M, TV Alfa, TV Kanal 5, TV Sitel, TV Telma, TV 24 Vesti, dhe Programi i parë i radios maqedonase. Në pajtueshmëri me metodologjinë për monitorim, për mediumet tjera u veprua në bazë të parashtresave.

Raporti është për mënyrën e informimit të radiodifuzerëve të mbuluara me  monitorimin në fazën e parë nga procesi zgjedhor, respektivisht për periudhën nga shpallja e zgjedhjeve nga fillimi i fushatës zgjedhore. Më konkretisht për periudhën 17shkurt deri 16 mars 2020, përshkak se Agjencia e ndaloi monitotorimin prej 16 mars pas aritejs së konsenzusit ndërmjet partive politike për anulimin e zgjedhjeve dhe shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme nga kryetari i shtetit përshkak të pandemisë me Kovid -19.

Aktivitetet zgjedhore për zhvillimin e zgjedhjeve për deputetë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, oficialisht u ndërprenë  me rregullimin e ligjit në fuqi për pyetje lidhur me procesin zgjedhor që Qeveria e solli në seancën e mbajtur me datë 21 mars 2020. Sipas rregullimit, implementimi i zgjedhjeve do vazhdoje pas ndërprerjes së gjendjes së jashtëzakonshme, ndërsa të gjithë masat e nndërmara deri në vurjen në fuqi të rregullimit quhen sit ë vlevshme.

Raportin nga informimi mediatik për zgjedhjet e parakohshme parlamentare për periudhën 17 shkurt – 16 mars 2020 mund ta jgeni në këtë link.Accessibility

Accessibility