GJINIA NË TV EMISIONET PËR FËMIJË: PA KONCEPT, POR ME STERIOTIPE

image_pdfimage_print

Shkup, 24.04.2020. Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e publikoi hulumtimin vjetor për gjinitë në mediume, në të cilën për herë të parë në vend bëhet analizë kualitative dhe kuantitative të trajtimit të gjinisë në emisione për fëmijë. Të përfshira janë gjithsejt 520 shfaqje për fëmijë, prodhim vendas dhe të huaj, të transmetuara nga 15 shtatori deri më 15 tetor 2019, në shtatë televizione tokësore kombëtare: MRT1 dhe MRT2 – programi në gjuhën shqipe, Alfa TV, Kanal 5 TV, Sitel TV, Telma TV dhe Alsat M TV. Analiza gjinore është realizuar në 4553 karaktere, nga të cilat 2.657 ishin femra, 1.842 ishin meshkuj, dhe pjesa tjetër nuk kishin marka gjinore (psh kafshët).

Në përgjithësi, studimi tregon se shumica e stacioneve televizive nuk kanë një koncept të menduar mirë se si dhe përmes cilat programe u drejtohen fëmijëve dhe nuk kujdesen për kultivimin e audiencës së tyre të ardhshme që në moshë të re. Kjo mungesë konceptimi konfirmohet edhe në portretizimin e roleve gjinore. Programet e lojërave shtëpiake mbizotërojnë në seri që imitojnë perceptimet patriarkale të roleve gjinore të shoqërive të shekullit 19, ndërsa mungojnë shfaqjet me perspektivat bashkëkohore në të cilat çështjet gjinore trajtohen nga një këndvështrim liberal.

Nga ana tjetër, programet e luajtjes nga prodhime të huaja shkarkohen, pavarësisht nëse ato janë pjesë e një ekskluziviteti (shitja e kukullave, lojërave video, pajisjet shkollore të fëmijëve dhe produkteve të tjera), e cila zhvillon konsumizmin tek fëmijët. Këto shfaqje janë të pasura me përshkrime të arritshme të idealizuara të trupave femra dhe mashkull.

Studimi, i zhvilluar nga Instituti RESIS për Kërkime të Zhvillimit Social për nevojat e Agjencisë, gjithashtu siguron tregues të gjinisë në muzikë, shfaqje bisedore dhe të përziera për fëmijë, si dhe rekomandime specifike për Shërbimin Publik dhe Televizionin Privat (Thekset e Kërkimit Gjinor 2019). Detajte nga kjo analizë mund ti shihn në linqet e më poshtëm:

Thekset e Kërkimit Gjinor 2019

Gjinia në mediumet 2019: Analiza e aspekteve gjinore në programet për fëmijë në televizionet tokësore nacionaleAccessibility

Accessibility