Rekomandime nga Komiteti i Ministrave nga Vendet Anëtare nga masat për mbulimin mediatik të fushatave zgjedhore

image_pdfimage_print

Shkup, 5 korrik 2020 – Në kuadër të projektit Liria e Shprehjes dhe Liria e Mediave në Maqedoninë e Veriut (JUFREX), implementuar nga Këshilli i Evropës, Rekomandimi CM / Rec (2007) 15 është përkthyer në gjuhen maqedonase nga Komiteti i Ministrave nga Shtetet Anëtare për masat për mbulimi mediatik i fushatave zgjedhore.

Qëllimi i rekomandimit është të sigurojë raportim të drejtë, të ekuilibruar dhe të paanshëm për fushatat zgjedhore, pa diskriminuar ose mbështetur ndonjë fushatë apo kandidat të veçantë politik. Parimet e kësaj Rekomandimi zbatohen për të gjitha llojet e zgjedhjeve politike të organizuara në Shtetet Anëtare, përfshirë zgjedhjet presidenciale, parlamentare dhe, kur është e përshtatshme, zgjedhjet lokale dhe referendumet.

Rekomandimet nga Komiteti i Ministrave nga Vendet Anëtare nga masat për mbulimin mediatik të fushatave zgjedhore mund ti merni në këtë link.Accessibility

Accessibility