Raporte nga monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor të TV Telma, TV Alsa-M dhe MRA 1

image_pdfimage_print

Shkup, 16 korik 2020 – Gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të TV Telma, TV Alsat-M dhe Shërbimit të Programit të Parë të Radio Maqedonanase MRA 1, Agjencia kostatoi shkelje të rregullave të cilat vlejnë gjatë kohës së heshtjes zgjedhore.

Monitorimi i TV Telma dhe TV Alsat-M më 13 dhe 14 korik, tregoi se në disa edicione informative ditore janë emituar disa artikuj lidhur me gjendjen e korona virusit në vend dhe me aktivitetet e autoriteteve shëndetësore kundër pandemisë, në të cilat kanë deklarata të bartësve të funksioneve në organet e qeverisë, respektivisht ministri i shendetësisë.

Gjatë monitorimit të Shërbimit të Parë të Programit të Radios Maqedonase – MPA1, më 14 korrik, u përcaktua se në disa edicione informative ditore u transmetuan artikuj lidhur me aktivitetet e Ministrisë së Brendshme për parandalimin e krimit të mundshëm në lidhje me procesin zgjedhor, në të cilin u emitua një deklaratë e një mbajtësi të funksionojnë në organet qeveritare, gjegjësisht Ministri i punëve të Brendshëm

Raportet nga monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor mund ti shihni në këto linqe:

TV Telma (neni 76-b pargrafi 3 nga Kodi Zgjedhor) – 14.07.2020
TV Alsat – M (neni 76 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor) – 14.07.2020
Servisi i Parë programor i Radios maqedonase MRA 1 (neni 76-b paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor)- 15.07.2020Accessibility

Accessibility