U publikua Raporti nga monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor gjatë kohës së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare 2020

image_pdfimage_print

Shkup, 23 korrik 2020 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale përgatiti një Raport mbi monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor  gjatë kohës së Zgjedhjeve të Parakohshme Parlamentare 2020. Monitorimi përfshinte pesë serviset e programeve radiotelevizive të ofruara nga Servisi i radiodifuzionit publik (MRT1, MRT2, Kanali Parlamentar, Radio Maqedonase 1, Radio  Maqedonase 3 programa në gjuhën shqipe) dhe televizionet komerciale kombëtare: TV Alsat-M, TV Alfa, TV Kanal 5, TV Sitel, TV Telma , TV 21-M , TV Klan, TV Shenja dhe TV 24 Vesti. Serviset e tjera programore janë trajtuar në bazë të ankesave. Lënd e mbikëqyrjes ishte i gjithë programi 24-orësh, nga i cili u analizuan dhe u koduan të gjitha format e transmetuara të prezantimit mediatik zgjedhor, dhe analiza e programeve informative ditore të lajmeve në edicionet qendrore të lajmeve. Monitorimi u realizua sipas Metodologjisë tashmë mirë e vërtetur, e cila bazohet në standardet ndërkombëtare dhe praktikat ndërkombëtare për monitorimin e zgjedhjeve.

Duke pasur parasysh se bëhet fjalë për zgjedhje parlamentare, sipas Kodit Zgjedhor, arritja e ekuilibrit në lajme dhe në edicionet e veçanta informative zhvillohet duke ndjekur parimin e ndarjes proporcionale të kohës ndërmjet pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore sipas numrit të listave të konfirmuara të kandidatëve për deputetë. Në këtë fushatë zgjedhore ishin pesëmbëdhjetë pjesëmarrës, pesë prej të cilëve vinin nga partitë që ishin në parlament deri më tani, dhe pjesa tjetër ishin subjekte jo parlamentare.

Monitorimi tregoi se katër serviset programore të Servisit radiodifuziv Publik në përgjithësi siguruan një ekuilibër në lajme duke përmbushur formulën e dyfishtë për ndarjen e kohës në lajme, megjithëse ishte e nevojshme të linte mënjanë pak më shumë për lajmet ditore, në mënyrë që të përmbushej funksioni i tij si një servis publik. – të përçojë informacione të rëndësishme për zhvillimin e situatës me Covid-19 në të gjitha anët e vendit.

Nga ana tjetër, analiza tregoi se asnjë nga televizionet tregtare nuk arriti të zbatojë plotësisht parimin e raportimit në proporcion me numrin e listave të konfirmuara të kandidatëve dhe intensitetin e fushatës. Disa nga televizionet kanë vendosur të përqëndrohen në pesë pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore që vijnë nga përbërja e fundit parlamentare dhe të injorojnë dhjetë entitetet e tjera joparlamentare. Televizionet e tjera vendosën të raportojnë për pjesëmarrësit jo parlamentarë në fushatë, por në të njëjtën kohë të përqëndrohen në arritjen e një ekuilibri kohor midis dy koalicioneve më të mëdha – “Mundemi” dhe “Ripërtëritje për Maqedoninë”.

Sa i përket detyrimit të emetuesve kombëtar për të përshtatur programin e tyre ashtu që duke i informuar ata rreth zgjedhjeve dhe personave me aftësi të kufizuara në shqisa, vetëm MRT1 dhe TV 24 Vesti e përmbushën këtë detyrim, por ata deri më tani kanë siguruar lajmet në gjuhën e shenjave. Mospërmbushja e detyrimit nga ana e televizioneve të tjera është për faktin se një punë e tillë kërkon edhe financa dhe kohë, pavarësisht nëse rregullimi do të bëhet përmes gjuhës së shenjave ose përmes shpjegimeve me tekst.

Raporti nga prezantimi mediatik zgjedhor gjatë Zgjedhjeve të Parakohshme Parlamentare 2020 do të jepet për shqyrtim në Këshillin e Agjencisë, i cili gjithashtu do të vendosë për ngritjen e procedurave për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve që nuk siguruan ekuilibër gjatë raportimit.Accessibility

Accessibility