U PËRKTHYE PUBLIKIMI “ALGORITMA DHE TË DREJTAT E NJERIUT”

image_pdfimage_print

Shkup, 31 korrik 2020 – Duke marrë parasysh ritmin e shpejtë të ndryshimit teknologjik, zhvillimin e teknikave automatike të përpunimit të të dhënave (algoritme) dhe ndikimin e tyre në të drejtat e njeriut, me kërkesë të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale, në kuadër të projektit JUFREKS, është përkthyer në gjuhen maqedonase  Botimi i Këshillit të Evropës “Algoritmet dhe të drejtat e njeriut”.

Roli në rritje i algoritmeve në vendimmarrje ngre një numër çështjesh të të drejtave të njeriut:Kush është përgjegjës kur shkelen të drejtat e njeriut bazuar në vendime të përgatitura algoritmi – personi që programoi algoritmin, operatorin e algoritmit ose personin që zbatoi vendimin

A ka ndonjë ndryshim midis vendimeve të tilla?

Si ndikon kjo në mënyrën e ushtrimit dhe garantimit të të drejtave të njeriut në përputhje me standardet e vendosura për të drejtat e njeriut, përfshirë parimet e sundimit të ligjit dhe procedurat gjyqësore.

Publikimi nuk kërkon të adresojë në mënyrë gjithëpërfshirëse të gjitha aspektet që lidhen me ndikimin e algoritmeve mbi të drejtat e njeriut, por synon të nxjerrë në pah disa nga çështjet më të rëndësishme aktuale të të drejtave të njeriut për Këshillin e Evropës, si dhe të marrë në konsideratë alternativat e mundshme rregullatore për të cilat Shtetet Anëtare mund të konsiderojnë për të minimizuar efektet e pafavorshme ose për të mbështetur praktikën e mirë.

Publikimin mund ta merni në këtu: Algoritmet dhe të drejtat e njeriut.Accessibility

Accessibility