Debat i hapur publik lidhur me tekstin e Draft – politikës për sigurimin e qasjes deri te shërbimet mediatike audiovizuele për personat me pengesa në shqisa

image_pdfimage_print

Shkup, 5 tetor 2020. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga sot hap debat publik për tekstin Draft – politika për sigurimin e qasjes deri te shërbimet mediatike audiovizuele për personat me pengesa në shqisa .

Në këtë dokument përshkruhen dhe sygjerohen drejtimet kryesore të veprimit të organit rregullator, ndërsa aktivitetet specifike do të varen nga nevojat aktuale të grupit të synuar, dmth personat me shikim dhe dëgjim, por edhe persona të tjerë me aftësi të kufizuara, si dhe mundësitë e radiodifuzerëve dhe ofruesve të shërbimeve audiovizuele sipas kërkesës, dhe do të planifikohen çdo vit.

Agjencia i fton të gjtiha palët e interesuara që me mendimet dhe propozimet e tyre në formë të shkruar, të marrin pjesë në debatin publik dhe të njëjtat të dorëzohen në formë elektronike në contact@avmu.mk

Debati publik zgjat deri më 31 tetor 2020.Accessibility

Accessibility