U NËNSHKRUA MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NDRMJET ASHMA-së DHE AGJENCISË SË USHQIMIT DHE VETERINARISË

image_pdfimage_print

Shkup, 14 prill 2021 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë sot nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi në lidhje me reklamimin, teleshoping, vendosjen e produkteve dhe sponsorizimin e ushqimit dhe shtojcave ushqimore në programet radio dhe televizive, veçanërisht në aspektin e pikëpamjes shëndetësore dhe ushqyese, pretendimet për zvogëlimin e rrezikut të sëmundjes dhe mashtrimet në lidhje me ushqimin.

Qëllimi i nënshkrimit të Memorandumit është mbrojtja e shëndetit dhe interesave të konsumatorëve dhe qytetarëve për të patur mundësinë për të bërë një zgjedhje personale dhe korrekte bazuar në informacione të vërteta dhe të ndershme. Duke pasur parasysh cenueshmërinë e më të voglit, vëmendje e veçantë do të vendoset në komunikimet komerciale audio dhe audiovizuele që janë pjesë integrale e shoqërisë të emisioneve për fëmijë, të cilat përmbajnë yndyrna, acide yndyrore, kripë / natrium dhe sheqerna, marrja e tepërt e të cilave  nuk rekomandohet.

Shkëmbimi i informacionit midis dy agjencive do të jetë në funksion të pajtueshmërisë së vazhdueshme me rregullat dhe standardet e përshkruara ligjërisht për komunikimet tregtare në lidhje me ushqimin dhe shtesat ushqimore, tha drejtori i ASHMA-së, Zoran Trajçevski.

Përmes bashkëpunimit të rënë dakord, brenda rregulloreve kombëtare që i referohen kësaj fushe, sot, së bashku me ASHMA-në, përpara konsumatorëve, institucioneve dhe komunitetit të biznesit kemi hedhur bazat për t’iu përgjigjur kërkesave moderne për reklamim të kësaj kategorie produktesh, të cilat do të jetë një garanci se Tregu ofron ushqime maksimale të sigurta dhe shtesa ushqyese, dhe konsumatorët nuk mashtrohen nga operatorët – tha Nikolçe Babovski, drejtor i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës.



Accessibility

Accessibility