Informimi si një e mirë publike – temë e Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit

image_pdfimage_print

Shkup, 03 maj 2021 – Nën kujdesin e Kombeve të Bashkuara, sot shënohet Dita Botërore e Lirisë së Shtypit, tema e së cilës “Informacioni si një e mirë publike” synon të afirmojë rëndësinë e kësaj çështjeje dhe të theksojë nevojën për të forcuar gazetarinë.

Këtë vit, tre nën-tema janë identifikuar si kryesore: sigurimi i qëndrueshmërisë ekonomike të mediave, krijimi i mekanizmave për të siguruar transparencën e kompanive të Internetit dhe përmirësimin e kapaciteteve të medias dhe informacionit mediatik që u mundësojnë qytetarëve të njohin, vlerësojnë dhe mbrojnë gazetarinë si një pjesë jetike e informacioni si e mirë publike.

Pandemia aktuale e COVID-19 ndikon negativisht në funksionimin ekonomik të medias dhe pluralizmit të medias dhe kontribuon në shfaqjen globale të “infodemisë”, e cila tani më shumë se kurrë është e nevojshme për të ruajtur dhe mbrojtur pavarësinë e mediave dhe për të promovuar raportimin bazuar në fakte që janë vendimtare për të mirën publike globalisht.

Në të njëjtën kohë, sot, 3 maj, është një kujtesë për qeveritë që ata duhet të respektojnë angazhimet e tyre për të mbrojtur pavarësinë e medias nga sulmet, respektimin e parimeve themelore të lirisë së medias dhe të drejtën e lirisë së shprehjes të përfshira në Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, të cilën shteti ynë është i detyruar të respektojë.Accessibility

Accessibility