Shpenzimet e Drejtorit të Agjencisë për gjysmën e pare të vitit 2021

image_pdfimage_print

Shkup, 09 korrik 2021 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele brenda angazhimeve për transparencë dhe llogaridhënies dhe ndjekjen e praktikës së deritanishme për shpalljen e shpenzimeve të drejtorit Dr. Zoran Trajçevski për çdo gjashtë mujor,informon publikun si në vijim:

Drejtori Trajçevski në gjysmën e pare të 2021, me 30 qershor, gjatë kryerjes së funksionit të tij ka bërë shpenzime në vlerë totale prej 129.765,00 denarë, sipas pikave të mëposhtme :

  • Shpenzime për përfaqësim  – 114.365,00 denarë
  • Telefon celular zyrtar – 15.400,000 denarë


Accessibility

Accessibility