Rregullore mbi obligimet për transmetimin e veprave muzikore audiovizuele maqedonase

image_pdfimage_print

Shkup, 29 korrik 2021 –Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përgatiti tekst të pastruar për Rregulloren mbi obligimet për transmetimin e veprave audiovizuele maqedonase dhe muzikë. Tektsi i pastruar i kësaj Rregulloreje përfshin Ligjin e miratuar më parë mbi detyrimet e transmetimit të muzikës popullore, muzikës, dokumentarit dhe programit të transmetuar dhe Rregullores për ndryshim dhe plotësim.

 

Me këtë Rregullore përshkruhet mënyra e zbatimit të dispozitave të nenit 92 nga LSHMAAV, në lidhje me detyrimet e transmetuesve për transmetimin e programit të krijuar fillimisht si audiovizual maqedonas në gjuhën maqedonase ose në gjuhën e pakicës etnike që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe për transmetimin e muzikës instrumentale, vokale dhe/ose vokale-instrumentale e krijuar fillimisht në RMV.

 Accessibility

Accessibility