1

Analiza e tregut të shërbimeve të mediave audio dhe audiovizuele për vitin 2020

Shkup, 3 shtator 2021 –Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në mënyrë që të sigurojë informacion mbi situatën në televizionet dhe në radio industrin, e punoj Analizën e trgut për shërbimeve të mediave audio dhe audiovizuele për vitin 2020.

Analiza përfshin funksionin ekonomik të transmetuesit, gjegjësisht të dhënat për totalin e të ardhurave, aksionet e  transmetuesve me të ardhurat totale, strukturën e të ardhurave, harxhimet totale, pjesët në harxhimet totale dhe strukturën e harxhimeve, rezultatet finansiare nga puna dhe numrin mesatar të punësuarve në marëdhënie të rregut pune, si dhe të dhëna nga matja e audiencës televizive dhe radios për vitin 2020.

Analiza e tregut e shërbimeve të mediave audio dhe audiovizuele për vitin 2020 është në dispozicion në këtë линк.