Është shpallur Raporti i parë i informimit të monitorimi për Zgjedhjet lokale 2021

image_pdfimage_print

Shkup, 9 shtator 2021 –Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përgatiti Raportin e parë nga monitorimi i informimit të mediave për Zgjedhjet lokale në periudhën para fillimit të fushatës zgjedhore( nga 7 deri 31 gusht 2021).Raporti përmban analizë për 24-orë e programeve të kanaleve të para televizive të shërbimit publik -MRT1 dhe të gjashtë televizioneve komerciale në nivel shtetëror që kanë transmetim javor mbi 10%-TV 24 Lajme, TV Alsat-M, TV Alfa, TV Kanal 5, TV Sitel dhe TV Telma.

Rezultatet e monitorimit treguan se gjatë kësaj periudhe nuk janë konstatuar shkelje të dispozitave nga Kodi zgjedhor.

Në emisionet informative ditore, mediat më shpesh përpunojnë tema aktuale në lajme dhe nëpërmjet raporteve, me strukturë të qartë nga burime të kontrolluara informative, në TV-lajme në televizione të caktuara ndonjëherë paraqiten dhe shtesa të realizuara nëpërmjet paqartësive, zhanre në formë hibrite, dyndje nga- informacione dhe orvajtje për rezime, për antipati dhe analiza të pasqyrës shoqërore më të komplikuara, nga ku, në raste të tilla nuk kishte ndarje mes partive nga shikimi profesional i produkcionit.

Për rrjellën e aktiviteteve për procesin zgjedhor, mediat kryesisht lajmëronin në zhanret informative me strukturë profesionale, por përsëri, nuk u anashkaluan dhe shtesat që pasqyronin rivalitetin mes SDSM dhe VMRO DPMNE. Në këtë rast, është vërejtur nga praktika të „citohen“ deklarata nga rrjete sociale,që në vetvete shpeshherë janë ose jorelevante ose të pakontrolluara, si në mendimin informativ ashtu dhe faktorial veçanërisht duke pasur parasysh se paraqiten pa adresë në Internet-me nofkën/pseudonim.

Veçanërisht MRT 1 dhe TV 24 Lajme siguruan lajmërim në gjuhën ligjore për persona me dëgjim të dëmtuar dhe në këtë mënyrë e plotësuan detyrimin nga neni 75 paragrafi 1 të Kodit zgjedhor.

TV Alfa, TV Sitel dhe VВ Каnal 5, realizuan intervista të tematika të shumta me liderët/ përfaqësuesit e partive politike, analistë në procesit zgjedhor, dikush dhe kandidat i pavarur për kryetar të Shkupit, bazuar në ambiciet për kandidaturë dhe për mundësitë afiliale partiake.Intervistat kryesisht ishin realizuar me përmbajtje aktualeinformative, duke përjashtuar TV Sitel e cila intervistat i sistemoj në kornizat e lajmeve  qëndrore ditore TV-Lajme, paralel, nga aty, dha kohëzgjatje më të madhe në minutazh për zgjedhjet Lokale.

Raportet veçmas për shërbimet programore nacionale që ishin objekt i monitorimit janë mbajtur në Raportin e parë të njoftimit mediatik për Zgjedhjet lokale, i disponueshëm në linkun.e radhës.Accessibility

Accessibility