Seanca nr.35 – 29.11.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për  shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 35-të e ka caktuar për me datë 29.11.2021, me fillim prej ora 12:00, e cila do të mbahet nëpërmjet lidhjes me video konferencë.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i procesverbalit nga seanca e 4 publike e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,e mbajtur me datë 26.11.2021.
  2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 34 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 26.11.2021.
  3. Propozim për marrjen e vendimit për rritjen e Planit Financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2021, me propozim – vendim.
  4. Propozim për dhënien e miratimit për marrjen e vendimit për dhënien e ndihmës financiare – donacion për shtetasit e Maqedonisë që pësuan aksident trafiku në Republikën e Bullgarisë.
  5. Propozim për ndryshimin e Rregullorës për bruto paga dhe kompensime të tjera të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  6. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të RA Vat nga Shkupi.
  7. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër SHTR  SITI TELEVIZIA SHPKNJP  Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 të LSHMAAV dhe nenit 19 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
  8. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër SHTR  SITI TELEVIZIA SHPKNJP  Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafi 3 nga LSHMAAV.
  9. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility