Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive – tremujori i katërt të vitit 2021

image_pdfimage_print

Shkup, 14.01.2022. – Për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele janë bërë hulumtime mbi e të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive – tremujori i katërt të vitit 2021.

 Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive – tremujori i katërt të vitit 2021 mund të meren në këtë linkAccessibility

Accessibility