Mbikëqyeje e rregullt administrative ndaj operatorëve Globalsat, Infel KTV dhe Kabel Net

image_pdfimage_print

Shkup, 21 janar 2022 – Për detyrimet që i referohen regjistrimit të shërbimeve programore në Agjencion dhe shkarkimin e programeve që i ritransmetojnë operatorët,është kryer mbikëqyrje e rregullt programore ndaj operatorëve Globalsat nga Shkupi, Infel KTV nga Ohri dhe Kabell Net nga Strimica.

Nga mbikëqyrja e kryer nuk janë vërejtur shkelje.

Raportet nga mbikëqyrja e kryer janë të disponueshme në linket:=

Globalsat –  (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 20.01.2022

Infel KTV –   (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 20.01.2022

Kabel Net –  (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 20.01.2022Accessibility

Accessibility