Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj МRА 1, МRА 2 dhe МRА 3

image_pdfimage_print

Shkup, 27 janar 2022 – Për detyrimet ligjore që i referohen shpalljes për përshtypjet,informacione që duhet të bëhen të disponueshme për përdoruesin dhe për shpalljen e identifikimit të transmetuesve,mbikëqyrje e rregullt administrative është kryer në Ndërrmarjen publike e radiodifuzionit  RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS – МRА 1, МRА 2 dhe МRА 3.

Gjatë mbikëqyrjes nuk u konstatua shkelje e detyrimeve nga LSHMAAV dhe Ligjit për media.

Raportet nga mbikëqyrjet e kryera janë të disponueshme në linket:

МRА 1 – (neni 14, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 27.01.2022

МRА 2 – (neni 14, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 27.01.2022

МRА 3 – (neni 14, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 27.01.2022Accessibility

Accessibility