Mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj Alfa TV

image_pdfimage_print

Shkup, 2 shkurt 2022 – Pas masës së shqiptuar vërejtje publike drejtuar për mosrespektim të rregullave për mbrojtjen e minorenëve nga programet që mund të dëmtojnë zhvillim e tyre fizik,psiqik dhe zhvillimin moral është kryer mbikëqyrje kontrolluese e shërbimeve programore ndaj TV Alfa nga Shkupi.

Me mbikqyrjen u konstatua se pavarësisht vendimit për shqiptimin e masës vërejtje publike TV Alfa nuk e ka mënjanuar shkeljen e nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV, ka vazhduar të bëjë të njëjtën shkelje.

Raporti është i disponueshëm në link:

ТV Alfa – (neni 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 01.02.2022Accessibility

Accessibility