Mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj operatorit Pet Net

image_pdfimage_print

Shkup, 09 shkurt 2022 – Mbi operatorin e rrjetit publik të komunikimit elektronik Pet Net nga Gjevgjelia, Agjencioni ka kryer mbikëqyrje e kontrolluese programore për të përcaktuar nëse është vepruar sipas masës së caktuar vërejtje publike, drejtuar për ritransmetimin e shërbimeve programore që nuk janë të regjistruara në Agjenci.

Nga mbikëqyrja rezultoi se operatori plotësisht ka vepruar në përputhje me masën e shqiptuar më parë.

Raporti nga mbikëqyrja kontrolluese programore është i disponueshëm në linkun e mëposhtëm:

Pet Net – (neni 141 nga LSHMAAV) – 08.02.2022Accessibility

Accessibility