Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj МRT 1, МRТ 2, МRТ 3, МRТ 4 dhe МRТ 5

image_pdfimage_print

Shkup, 25 shkurt 2022. – Për detyrimet ligjore që i referohet impresiu,informacione të cilat duhet të vihen në dispozicion të përdoruesve dhe për shpalljen e identifikimit të transmetuesit, mbikëqyrje e rregullt administrative është kryer ndaj shërbimit programor televiziv të shoqërisë publike transmetuese RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS- МRТ 1, МRТ 2, МRТ 3, МRРТ 4 dhe МRТ5.

Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të detyrimeve nga LSHMAAV dhe Ligjit për media.

Raportet janë të disponueshme në linket:

МRТ 1 – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

МRТ 2 – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

МRТ 3 – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

МRТ 4 – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

МRТ 5 – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 25.02.2022Accessibility

Accessibility