Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj MRT 1, MRT 2, MRT 3, MRT 4, MRT 5

image_pdfimage_print

Shkup, 25 shkurt 2022. – Mbikëqyrje e rregullt programore për respektimin e rregullave gjatë transmetimit komunikime komerciale audiovizuele,mbrojtja e audiencës së mitur,përdorimin e shërbimeve telefonike me vlerë të shtuar dhe votimin telefonik, transmetimin e lojërave të fatit dhe sigurimin e kuizeve ose formave të tjera të pjesëmarrjes në shpërblime është kryer ndaj shërbimeve programore televizive të shoqërisë transmetuese publike RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS- MRT 1, MRT 2, MRT 3, MRT 4, dhe MRT 5.

Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të detyrimeve nga LSHMAAV.

Raportet janë të disponueshme në linket:

МRT 1 – (neni 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

МRТ 2 – (neni 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

МRТ 3 – (neni 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

МRТ 4 – (neni 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

МRТ 5 – (neni 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 25.02.2022Accessibility

Accessibility