Mbikëqyrje kontroluese administrative nda Radios universitare Student FM 92.9 dhe TV Due

image_pdfimage_print

Shkup, 25 shkurt 2022. – Agjencia ka kryer kontroll të mbikëqyrjes administrative ndaj Radios studentore Radio Student FM 92.9 për detyrimin e publikimit të informacionit që duhet të vihen në dispozicion të përdoruesve dhe ndaj TV Due për detyrimin e publikimit impresium.

Gjatë mbikëqyrjes është konstatuar se TV Due më 18 shkurt,në disa nga programet e transmetuara,nuk ka publikuar të dhëna që është i detyruar të transmetojë në vendin e duhur për çdo përmbajtje të shërbimit programor.

Raportet janë të disponueshme në linket:

Radio universitare Student FM 92.9 – (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

ТV Due – (neni 14 nga Ligji për media) – 25.02.2022Accessibility

Accessibility