Mbikëqyrje e rregullt programore për katër ORRPKE

image_pdfimage_print

Shkup, 23 mars 2022 – Për obligimet të cilat vlejnë për regjistrimin e serviseve programore në Agjencinë dhe titrimi i programeve të cilët i riemetojnë operatorët, është realizuar mbikëqyrje e rregullt programore nbi operatorët Robi, KDS Kabel Net, Skrembel dhe Transhpejd Trejd. Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje.

 Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

 Robi – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 22.03.2022

KDS Kabel Net – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 – 22.03.2022   

Skrembl – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragarfi 13 nga LSHMAAV) – 22.03.2022

Transhped Trejd – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 22.03.2022Accessibility

Accessibility