Mbikëqyrje e regullt administrative ndaj Nasha TV dhe TV 24 Vesti

image_pdfimage_print

Shkup, 25 mars 2022 –  Për detyrimet ligjore që kanë të bëjnë me publikimin e impresumit, informacionet që duhet të vihen në dispozicion të përdoruesve dhe për publikimin e identifikimit të transmetuesit, është kryer mbikëqyrje e rregullt administrative në Nasha TV dhe TV 24 Vesti.

Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të obligimeve të LSHMAAV dhe Ligjit për Media.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

Nasha TV (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 25.03.2022

TV В 24 Vesti (nenei 14 nga LM, nenei  51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 25.03.2022Accessibility

Accessibility