Mbikëqyrje e regullt programore ndaj TV 24 Vesti dhe Nasha TV

image_pdfimage_print

Shkup, 25 mars 2022 – Mbikëqyrja e rregullt e programore për respektimin e rregullave gjatë transmetimit të komunikimeve komerciale audiovizuele, mbrojtjes së të miturve, përdorimit të shërbimeve telefonike me vlerë të shtuar dhe votimit telefonik, transmetimit të lojërave të fatit dhe ofrimit të kuizeve ose formave të tjera të pjesëmarrjes me çmime, për mbrojtjen e të miturve, reklamat, sponsorizimi, përdorimi i gjuhës në program, detyrimet për transmetimin 12 orësh të programit dhe plotësimi i kuotës për programin u realizua ndaj TV 24 Vesti dhe Nasha TV.

Gjatë mbikëqyrjes është konstatuar se në programin e TV 24 Vesti të datës 04.03.2022 është transmetuar emisioni argëtues dokumentar “1001 haje”, i cili nuk është shënuar si program në të cilin vendosen produkte, ndërsa disa produkte janë promovuese dhe  rekomandohen përmes mbitheksimit vizual dhe verbal.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

TV 24 Vesti – (neni 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe nenei 94 nga LSHMAAV) – 25.03.2022

TV 24 Vesti– (neni 64, neni 90 dhe neni 92 nga LSHMAAV) – 25.03.2022

Nasha TV – (neni 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, nenei 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 25.03.2022Accessibility

Accessibility