Mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore ndaj TV Kanal 5 dhe TV Sitel

image_pdfimage_print

Shkup, 29.03.2022 – Pas njoftimit të marrë nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, për transmetim të komunikimeve të paligjshme komerciale audiovizuele për suplemente ushqimore është realizuar mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore ndaj TV Sitel dhe TV Kanal 5.

Gjatë bikëqyrjes është konstatuar se në kundërshtim me LSHMAAV, në datat 21, 22 dhe 23 shkurt 2022, në programin e TV Kanal 5 dhe TV Sitel, është transmetuar spote me teleshoping për produktet “Bronfo Protekt – 500 ml” dhe “Diabetol Forte – 30 kapsula” të operatorit ushqimor “Natura therapi” SHPKNJP Shkup, në të cilat në mënyrë të rrejshme është paraqitur natyra dhe karakteristikat e tyre, gjegjësisht janë të pavërteta dhe të pandershme, duke çorientuar opinionin dhe në kundërshtim me interesat e konsumatorëve.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

TV Kanal 5 (neni 53 paragrafi 5 dhe neni 17 alineja 2 nga LSHMAAV) – 29.03.2022

TV Sitel (nenei 53 paragrafi 5 dhe paragrafi 17 alineja 2 nga LSHMAAV) – 29.03.2022Accessibility

Accessibility