1

Mbikëqyrje e regullt programore mbi TV Alfa, TV Alsat – M, TV Kanal 5, TV Telma dhe TV Sitel

Shkup, 8 prill 2022. – Mbikëqyrje e regullt progrmore për respektimin e rregullave për emetim të komunikimit komercial audiovizuel,  Mbrojtja e personave të mitur,  shfrytëzimi i shërbimeve telefonike me vlerë të shtuar dhe votimi telefonik, Emetimi i lojërave të fatit dhe sigurimin e kuizeve ose formave tjera të ndryshme të pjesëmarrjes shpërblyese është realizuar mbi TV Alfa, TV Alsat – M, TV Kanal 5, TV Telma dhe TV Sitel.

Gjatë mbikëqyrjes është konstatuar se në programin e TV Sitel më 22 mars 2022 janë emetuar edicione reprizë dhe premiere i emisionit argëtues dokumentar “Kuzhinë e shpejt” të cilët nuk ishin të shënuar si program në të cilin janë plasuar prodhime.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

TV Alfa  – (nenei 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 08.04.2022

TV Alsat – M – (nenei 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 08.04.2022

TV Kanal 5 – (nenei 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 08.04.2022

TV Telam –  (nenei 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 08.04.2022

TV Sitel – (nenei 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 08.04.2022