Mbikëqyrje kontrolluese programore mbi TV Alfa

image_pdfimage_print

Shkup, 11.04.2022 – Pas skadimit të afatit për harmonizimin ligjor, ndaj programit të TV Alfa është realizuar mbikëqyrje kontrolluese programore me qëllim për të vërtetuar nëse televizioni ka vepruar sipas masës për vërejtje publike, të shqiptuar përshkak të mos respektimit të rregullave për mbrojtjen e të miturve.

Me mbikëqyrjen u konstatua se TV Alfa plotësisht ka vepruar sipas vërejtjes publike.

Raporti gjendet në linkun e mëposhtëm:

TV Alfa (neni 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 11.04.2022Accessibility

Accessibility