Mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët Kablekall dhe Multimedia-Net

image_pdfimage_print

Shkup, 13 prill 2022 – Për obligimet sipas sëcilëve operatorët e RRPKE janë të obliguar që në pakon programore të cilin e riemetojnë detyrimisht dhe pa pagesë ti përmbajnë  serviset programore të servisit radiodifuziv publik, regjistrimi i pakove programore në Agjenci dhe titërimi i programeve të cilat i riemetojnë operatorët, është kryer mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët Kablekall Kërçovë dhe Multimedia-Net Shkup.

Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të dispozitave nga LSHMAAV.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

Kablekallа– (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 12.04.2022

Kablekall – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nenei 13 nga LSHMAAV) – 12.04.2022

Multimedia-Net – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 12.04.2022

Multimedia-Net – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 12.04.2022Accessibility

Accessibility