Mbikëqyrje e regullt administrative mbi të gjithë109 radiodifuzerë të cilët emetojnë radio program ose televiziv

image_pdfimage_print

Shkup, 20 prill 2022 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje e rregullt administrative mbi të gjithë 109 radiodifuzerë të cilët emetojnë  radio program ose televiziv.

Lëndë e mbikëqyrjes ishin obligimet e radiodifuzerëve që për herë të parë këtë vit (më së voni deri më 31 mars) në programet e tyre në terminet kryesore ti publikojnë të dhënat e strukturës pronësore, redaktorët dhe burimet e financimit në vitin e kaluar, incizimin nga publikimi t’ia dorëzojnë Agjencisë në afat prej 15 ditësh nga dita e publikimit.

Gjatë mbikëqyrjes u konstatua se këtë oblgim ligjor e kanë plotësuar të gjithë radiodifuzerët.

Raporti gjendet në linkun e mëposhtëm:

Raport i përgjithsëm (neni 15 paragrafi 3 nga Ligji për media) – 20.04.2022Accessibility

Accessibility