Shqiptim i masavae vërejtje publike për TV Kanal 5, TV Sitel dhe TV 24 Vesti

image_pdfimage_print

Shkup, 18 prill 2022 – Në seancën e 15-të e mbajtur më 15 prill, Këshilli i Agjencisë shqiptoi shtatë masa vërejtje publike. Masë vërejtje publike TV Kanal 5 dhe TV Sitel u është shqiptuar përshkak të emetimin e prodhimeve të komunikimeve komerciale audiovizuele të fshehta, emetimi i spoteve reklamuese dhe spote teleshopingu në të cilat paraqiten në mënyrë të rreme natyra dhe karakteristikat e produkteve për të cilat ato mashtrojnë publikun dhe janë në kundërshtim me interesat e konsumatorëve dhe për shkak të dhe për shkak të paraqitjes vizuale dhe audio të një personi që prezanton rregullisht lajme dhe emisione informative aktuale.

Maë vërejtje publike për TV 24 Vesti është shqiptuar përshkak të emetimit një emisioni argëtues-dokumentar që nuk eshtë i shenjuar si program në të cilin vendosen produkte, ndonëse produktet e sponsorëve të caktuar janë të përfshirë drejtpërdrejt në aksionin e shfaqjes dhe rekomandohen veçanërisht në mënyrë promovuese përmes mbitheksimit vizual dhe verbal.

Masat vërejtje publike gjenden në linkun e mëposhtme:

TV Kanal 5 (nenei 53 paragrafi 2 nga LSHMAAV) – 15.04.2022

TV SITEL (neni 53 paragrafi 2 nga LSHMAAV) – 15.04.2022

TV Kanal 5 (neni 53 paragrafi 5 dhe paragrafi 17 alinea 2 nga LSHMAAV) – 15.04.2022

TV Sitel (neni 53 paragrafi 5 dhe paragrafi 17 alinea 2 nga LSHMAAV) – 15.04.2022

TV Kanal 5 (nenei 101 nga LSHMAAV) – 15.04.2022

TV Sitel (член 101 nga LSHMAVV) – 15.04.2022

TVВ 24 Vesti (neni 55 paragrafet – 5, 6 dhe 7 nga LSHMAAV) – 15.04.2022Accessibility

Accessibility