Mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore mbi Televizionin G-TV

image_pdfimage_print

Shkup, 28 prill 2022. – Agjencia me detyrë zyrtare realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore mbi Televizionin G-TV për obligimet gjatë përdorimit të gjuhës në programet e radiodifuzerit.

Gjatë mbikëqyrjes u konstatua se Televizioni G-TV në programin e emetuar më 11 prill 2022, filmin vizatimor “Pink Panter Pinkozoic Era” e ka emetuar burimisht në gjuhën angleze pa mos siguruar përkthim në gjuhën shqipe, maqedonase ose turke, gjegjësisht në gjuhët që radiodifuzeri emeton program në përputhje me lejen.

Raporti gjendet në linkun e mëposhtëm:

 Televizioni G-TV  – (neni 64 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 27.04.2022Accessibility

Accessibility