Mbikëqyrje kontrolluese programore dhe administrative mbi TV Due dhe Televizionin G-TV

image_pdfimage_print

Shkup, 28 prill 2022. – Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese administrative mbi TV Due nga Gostivari dhe mbikëqyrje kontrolluese programore mbi Televizionin G-TV nga Gostivari për të konstatuar nëse radiodifuzerët kanë vepruar konform aktvendimeve për marrjen e masave vërejtje publike për kundërvajtje të ndryshme ligjore.

Gjatë mbikëqyrjes u konstatua se Televizioni G-TV pjesërisht ka vepruar sipas aktvendimit për vërejtje publike, gjegjësisht në programin e datës 11.04.2022 nuk ka emetuar së paku 30% të programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

TV Due – (neni 14 nga Ligji për media) – 27.04.2022

Televizioni G-TV– (neni 92 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 27.04.2022Accessibility

Accessibility