Mbikëqyrje e regullt administrative mbi të gjithë109 radiodifuzerë të cilët emetojnë radio program ose televiziv

image_pdfimage_print

Shkup, 28 prill 2022г. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje e rregullt administrative mbi të gjithë 109 radiodifuzerë të cilët emetojnë  radio program ose televiziv.

Lëndë e mbikëqyrjes ishin obligimet e radiodifuzerëve deri më 31 mars  2022, në formular të veçantë на посебен formulari i përcaktuar nga Agjencia, për të paraqitur të dhëna për strukturën e pronësisë, kryeredaktorin/redaktorët, burimet e financimit në vitin e kaluar, totalin e të ardhurave dhe shpenzimeve të realizuara nga ofrimi i aktivitetit dhe mesatarja e shikueshmërisë apo audiencës.

Nga mbikëqyrja rezultoi se vetëm Radio Capitol FM nga Shkupi nuk e ka përmbushur këtë detyrim ligjor në tërësi.

Raporti gjendet në linkun e mëposhtëm:

Raport i përgjithsëm – (neni 15 paragrafi 1 nga Ligji për media) – 28.04.2022Accessibility

Accessibility