Mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët Multimedija Netvork L dhe Skupi Kable

image_pdfimage_print

Shkup, 06.05.2022 – Për obligimet për sipas së cilave operatorët e RRPKE janë të obliguar që në pakon e programore të cilin e riemetojnë detyrimisht dhe pa pagesë ti përmbajnë  serviset programore të servisit radiodifuziv publik, regjistrimi i pakove programore në Agjenci dhe titërimi i programeve të cilat i riemetojnë operatorët, është kryer mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët Multimedija Netvork L nga Gostivari dhe Skupi Kable nga Shkupi.

Nga mbikëqyrja rezultoi se operatori Skupi Kable, i cili sipas njoftimit të Agjencisë mund të operojë në komunën e Haraçinës dhe Shkupit, më 5 maj 2022 ka ritransmetuar për shfrytëzuesit e tij shërbimin programor “IN TV” i cili nuk mbulohet me certifikatën për regjistrimin e shërbimeve programore të lëshuara nga agjencia.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

Multimedija Netvork L – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nenei 13 nga LSHMAAV) – 05.05.2022

Мултимедија Нетворк Л – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 05.05.2022

Skupi Kable – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 05.05.2022

Skupi Kable – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nenei 13 nga LSHMAAV) – 05.05.2022Accessibility

Accessibility