Shqiptim i masës vërejtje publike për operatorin Skupi Kable

image_pdfimage_print

Shkup, 10 maj 2022.  – Këshilli i Agjencisë në seancën e 17-të e mbajtur më 9 maj 2022, në bazë të konstatieve nga mbikëqyrja e realizuar ku u konstatua mosrespektimi i  obligimit për regjistrimin e serviseve programore të cilin Skupi Kable e ka remetuar për shfrytëzuesit e tijë, mori solli vendim për vërejtje publike dhe për çkyëjen e TV kanaleve diskutabile.

Masa vërejtje publike gjendet në linkun më poshtë:

Skupi Kable – (neni 141 nga LSHMAAV) – 09.04.2022Accessibility

Accessibility