Mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët IP Sistems, Kanal 16 dhe Telenet Kom

image_pdfimage_print

Shkup, 11 maj 2022 – Për obligimet për sipas së cilave operatorët e RRPKE janë të obliguar që në pakon e programore të cilin e riemetojnë detyrimisht dhe pa pagesë ti përmbajnë  serviset programore të servisit radiodifuziv publik, regjistrimi i pakove programore në Agjenci dhe titërimi i programeve të cilat i riemetojnë operatorët, është kryer mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët IP Sistems, Kanal 16 dhe Telenet Kom. Me mbikëqyrjen nuk u konstatuan shkelje të dispozitave na LSHMAAV.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

 Kanal 16 – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 11.05.2022

Telenet Kom – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 11.05.2022

IP Sistems – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 11.05.2022

IP Sistems – (neni 64 paragrafi 2, neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 11.05.2022

Telenet Kom – ( neni 64 paragrafi 2, neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 11.05.2022Accessibility

Accessibility