Mbikëqyrje kontrolluese programore kundrejt TV DUE

image_pdfimage_print

Shkup, 13 maj 2022. – Me qëllim të konstatimit nëse është vepruar ndaj masës së vërejtjes publike për mosmarrëveshje të ndryshme ligjore, Agjencia ka kryer mbikëqyrje programore kontrolluese kundrejt TV Due nga Gostivari.

Gjatë mbikëqyrjes është konstatuar se transmetuesi nuk ka vepruar sipas vendimeve për marrjen e vërejtjes publike, përkatësisht në programin e transmetuar më 20.04.2022 nuk ka transmetuar së paku 30% të programit të krijuar fillimisht si vepra audio apo audiovizuele maqedonase, as në të paktën gjysma e minimumit ligjor në një periudhë prej orës 7:00 deri në orën 19:00.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

TV Due  (neni 64 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 10.05.2022

TV Due – (neni 92 paragrafet 1 dhe 3 nga LSHMAVV) – 10.05.2022Accessibility

Accessibility