Mbikëqyrje kontrolluese kundrejt TV Kanal 5

image_pdfimage_print

Shkup, 17 maj 2022 – Agjencia ka kryer mbikëqyrje programore kontrolluese kundrejt TV Kanal 5 për të konstatuar nëse radiodifuzeri ka vepruar sipas vendimit për marrjen e masës së vërejtjes publike, dërguar për mos respektim të detyrimit për komunikime të fshehta komerciale audiovizive.

Nga mbikëqyrja rezultoi se radiodifuzeri ka vepruar në përputhje me detyrimin ligjor.

Raporti mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm:

TV Kanal 5 (nenei 53 paragrafi 2 nga LSHMAAV) – 13.05.2022Accessibility

Accessibility