Mbikëqyrje kontrolluese programore kundrejt TV Kanal 5 dhe TV Sitel

image_pdfimage_print

Shkup, 17 maj 2022 – Me qëllim që të përcaktohet nëse ka kanë vepruar sipas masës vërejtje publike dërguar për detyrimet pjesëmarrje në reclama dhe teleshopping të personave të caktuar, Agjencia ka kryer mbikëqyrje programore kontrolluese kundrejt TV Kanal 5 dhe TV Sitel.

Nga mbikëqyrja rezultoi se radiodifuzeri ka vepruar në përputhje me detyrimin ligjor.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

 TV Kanal 5 – (nenei 101 nga LSHMAAV) – 16.05.2022

TV SItel – (nenei 101 nga LSHMAVV) – 16.05.2022Accessibility

Accessibility