Mbikqyrje e jashtëzakonshme kundrejt 108 radiodifuzerëve

image_pdfimage_print

Shkup, 17 maj 2022 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele ka kryer mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative mbi punën e 108 radiodifuzerëve për të konstatuar nëse ndonjëri nga radiodifuzerët ka ndryshuar strukturën e pronësisë pa e njoftuar më parë Agjencinë dhe para se të miratohet nga Agjencia.

Nga mbikëqyrja e kryer është konstatuar se 108 radiodfiuzerët kanë vepruar në përputhje me detyrimin ligjor.

Raporti i mbikëqyrjes së jashtëzakonshme mund të shkarkohet në këtë link.Accessibility

Accessibility