Masë vërejtje publike për TV Iris

image_pdfimage_print

Shkup, 23.05.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 20-të e mbajtur më 20 maj 2022 në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e realizuar solli vendim për shqiptimin e masës vërejtje publike për TV Iris nga Shtipi.

Vërejtja publike ju shqiptua përshkak të mos përmbushjes së obligimit nga neni 15 paragrafi 5 i Lligji për media, respektivisht mos dorëzimin e reaportit me shkrim në Agjenci për realizimin e obligimeve të përcaktuar në lejen për transmetim televiziv.

Masën vërejtje publike mund ta merrni në linklum më poshtë:

TV Iris (nenei 15 paragrafi 5 nga Ligji për media) – 20.05.2022Accessibility

Accessibility