Mbikëqyrje kontrolluese kundrejt TV Gurra

image_pdfimage_print

Shkup, 20 maj 2022 – Agjencia ka kryer mbikëqyrje administrative kundrejt TV Gurra për të përcaktuar nëse transmetuesi ka vepruar sipas vendimit për dhënie vërejtjeje publike, drejtuar për mosdhënie të informacionit që duhet të jetë në dispozicion të përdoruesve.

Gjatë mbikëqyerjes u konstatua se TV Gurra në programin e transmetuar më 9 maj 2022 nuk ka dhënë informacionin që duhet të vihej në dispozicion të përdoruesve.

Raporti mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm:

TV Gurra – (neni 51 pragrafi 1 nga LSHMAAV) – 20.05.2022



Accessibility

Accessibility