Mbikëqyrje kontrolluese kundrejt TV Gurra

image_pdfimage_print

Shkup, 20 maj 2022. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese kundrejt televizionit TV Gurra, për të verifikuar nëse radiodifuzeri ka vepruar konform Vendimit për marrjen e masës vërejtje publike, dërguar përshkak mos respektimin e obligimit për emetimi 30% të programit më së paku në ditë burimisht maqedonase të prodhuara si audio dhe audiovizuele.

Gjatë mbikëqyrjes është konstatur se programi i emetuar më 9 maj 2022 TV Gurra nuk ka emetuar  30% të programit më së paku në ditë burimisht maqedonase të prodhuara si audio dhe audiovizuele, dh gjashtu nuk ka e ka respektuar minimumin nga ligji në periudhë prej 7:00 deri në ora 19:00.

Raporti mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm:

TV Gurra – (nenei 92 paragrafet 1 dhe 3 nga LSHMAAV) – 20.05.2022Accessibility

Accessibility