Mbikëyrje e rregullt administrative kundrejt Radiove Jon, Metropolis, Antena 5 dhe Kanal 77

image_pdfimage_print

Shkup, 20 maj 2022 – Detyrimet ligjore në lidhje me impresumin, informacionet në dispozicion të përdoruesve, identifikimin e transmetuesit, rregullat për transmetimin e komunikimeve audio komerciale, detyrimet për ofrimin e kuizeve ose formave të tjera të pjesëmarrjes në çmime, përdorimin e shërbimeve telefonike me vlerë të shtuar dhe votimin me telefon dhe transmetimin e lojërave të fatit, mbikëqyrje e rregullt administrative është kryer kundrejt radio Jon, Metropolis, Antena 5 dhe Kanal 77.

Gjatë inspektimeve nuk janë konstatuar shkelje të obligimeve të LSHMAAV dhe Ligjit për Media.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

RА Jon – (nenei 14 Ligji për media, nenei 51 paragrafe 1 dhe nenei 97 nga LSHMAAV) – 20.05.2022

RА Jon – (nenet 53, 54, 98, 99, 100 dhe 101, nenei 52, nenei 93 dhe nenei 94 nga LSHMAAV) – 20.05.2022

RА Metropolis – (nenei 14 Ligji për media, nenei 51 paragrafe 1 dhe nenei 97 nga LSHMAAV) – 20.05.2022

RА Metropolis– (nenet 53, 54, 98, 99, 100 dhe 101, nenei 52, nenei 93 dhe nenei 94 nga LSHMAAV) – 20.05.2022

RА Antena 5 – (nenei 14 Ligji për media, nenei 51 paragrafe 1 dhe nenei 97 nga LSHMAAV) – 20.05.2022

RA Antena 5 – (nenet 53, 54, 98, 99, 100 dhe 101, nenei 52, nenei 93 dhe nenei 94 nga LSHMAAV) – 20.05.2022

RA Kanal 77 – (nenei 14 Ligji për media, nenei 51 paragrafe 1 dhe nenei 97 nga LSHMAAV) – 20.05.2022

RA Kanal 77 – (nenet 53, 54, 98, 99, 100 dhe 101, nenei 52, nenei 93 dhe nenei 94 nga LSHMAAV) –  20.05.2022Accessibility

Accessibility