Mbikëqyrje e kontrolluese programore kundrejt operatorit Skupi Kable

image_pdfimage_print

Shkup, 26 maj 2022. – Kundrejt operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik Skupi Kable nga Skupi, Agjencia realizoi mbikëqarje kontrolluese programore për të verifikuar nëse ka vepruar sipas masës vërejtje publike, dërguar përshkak reemetimit të serviseve programore të cilët nuk janë të regjistruar në Agjenci.

Me mbikëqyrjen u konstatua se operatori ka vepruar sipas vërejtjes paraprake.

Raporti mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm:

Skupi Kable – (nenei 141 nga LSHMAAV) – 26.05.2022Accessibility

Accessibility